Hjälp

Användare: Endast tidrapportör

Förenkla appen för tidrapportörer genom att minska menyval i appen. Med färre antal val i appen blir tidrapporteringen enklare att utföra.

För att användaren ska kunna tidrapportera på jobben som ska utföras behöver punkterna nedan vara uppfyllda:
1
Användaren ska vara planerad som tidrapportör på jobben
2
Jobben ska vara startade dvs med status Pågående
När detta är förberett kommer användaren lägga in alla sina timmar via menyn Tid och du har full koll på vilka jobb som är igång.

Ta bort menyn jobb och/eller kund i appen genom att ändra behörighet för användaren

Gör så här
Gå till Administration > Användare
Öppna användaren som ska ändras
Redigera behörighet
Bocka bort Jobbmenyn och/eller Kundmenyn
Spara

Kontakta oss