Hjälp

Olika timpriser - koppla artiklar till tidstyper

Använder ni olika timtaxor beroende av vilket arbete som utförs på ett jobb? Timpriser i Jobbile kan styras med tidstyper kopplade till artiklar. Det innebär att du redan vid tidrapporteringen får korrekt timpris automatiskt.

Gör så här

1
Skapa artiklar som motsvarar ert företags olika timtaxor
Gå till Administration > Artiklar > Skapa artikel

2
Skapa tidstyper för era olika typer av timtaxor
Gå till Administration > Tidstyper > Skapa tidstyp
Hämta motsvarande artikel och spara

Nu finns tidstyperna valbara både i webb och app i samband med tidrapportering

Kontakta oss