Hjälp

Inställningar: Minsta tidsregistrering

Minsta tidsregistrering innebär den kortaste tiden som kan rapporteras.
Minsta registrering att välja mellan är 1, 5, 10, 15 eller 30 min

Exempel för Inställning 30 min
Tid som är kortare än 30 min kan inte registreras. Tiden avrundas uppåt. Timer som stoppas på 2 h och 20 min sparar 2 h och 30 min. Om timern stoppas vid 2 h och 33 min sparas 3 h.

Ändra inställning för Minsta tidsregistrering

Gör så här:
Logga in i webben
Gå till Administration > Inställningar
System > Redigera
Välj Minsta tidsregistrering
Spara

Kontakta oss