Hjälp

Inställningar: E-postavisering till kund vid slutfört jobb

När ett jobb är slutfört kan Jobbile automatiskt skicka ett mejl till kunden. Mejlet skickas till kontaktpersonen som är angiven på jobbet. Förutsatt att en korrekt e-postadress är ifylld.
E-postadressen på jobbet hämtas från kontaktpersonen i kundregistret men denna kan ändras till annan kontaktperson.

E-postavisering sätts upp i två steg

1 Aktivera inställningen E-postavisering till kund

Gör så här:
Gå till Administration > Inställningar > Redigera Kund
Sätt Ja för E-postavisering
Spara

Ämnesraden och innehållet är förifyllt men du kan ändra meddelandet till att passa er verksamhet.
Hämta information från jobbet med hjälp av koder och blanda dessa med fritext.

KodFält från jobb
%JOBNAME% Jobbnamnet
%DESCRIPTION% Beskrivning
%CATEGORY% Kategori
%START% Startdatum
%END% Slutdatum
%REF-NR% Referens/Nr
%RESPONSIBLE% Ansvarig
%ID% Jobbid
%CONTACTPERSON% Kontaktperson
%ACCOUNTNAME% Företag


2 Välj kund som ska ha E-postavisering

Gör så här:
Gå till Kunder > Öppna aktuell kund > Redigera Kund
Sätt Ja för Skicka e-post när jobb slutförs
Spara

Upprepa steg 2 för varje kund som du vill ska få ett mejl vid slutfört jobb.

Kontakta oss