Hjälp

Inställningar: Jobb utan ansvarig får ansvarig vid start

I appen finns möjligheten att plocka jobb dvs jobb som är planerade att utföras men inte tilldelad en person. I samband med att ett jobb startas blir användaren som startar jobbet ansvarig. Det syns då tydligt att jobbet är omhändertaget och vem som utför arbetet.

Gör så här:
Gå till Administration > Inställningar > Redigera System
Sätt Ja för valet Jobb utan ansvarig får ansvarig vid start
Spara

För att kunna plocka jobb behöver användare som normalt sett endast ser sina egna jobb i appen ha behörighet Jobb utan ansvarig.
Gäller de användare som inte har tillgång till Alla jobb menyn

Gör så här:
Gå till Administration > Användare
Öppna användarens information genom att klicka på raden.
Redigera Behörighet
Bocka för valet Jobb utan ansvarig

Kontakta oss