Hjälp

Fakturering: Inställningar för Er referens, Vår referens och fakturatexten

Du kan själv styra vilken information som ska följa med från jobbet till fakturan.
Fälten Vår referens, Er referens och Fakturatext kan förifyllas med information från jobbet.

Genom att fylla i koden i inställningarna för Fakturering hämtas texten från jobbet.

Gå till Administration > Inställningar > Redigera Fakturering

Du kan i fältet blanda koder med fritext och använda flera koder.
Exempel på fakturatext enskild faktura:
Jobbet påbörjades %START% och avslutades %END%
Kontakta ansvarig %RESPONSIBLE% vid frågor


KodFält från jobb
%JOBNAME% Jobbnamnet
%DESCRIPTION% Beskrivning
%CATEGORY% Kategori
%START% Startdatum
%END% Slutdatum
%REF-NR% Referens/Nr
%RESPONSIBLE% Ansvarig
%ID% Jobbid
%CONTACTPERSON% Kontaktperson


Observera att du i fältet Fakturatext samlingsfaktura endast kan välja följande

​Jobbid
Referens/Nr

När flera jobb faktureras samtidigt skiljs informationen åt med kommatecken.

Kontakta oss