Hjälp

Hur fungerar e-postbevakningen?

Om en användare läggs till för e-postbevakning på en arbetsorder kommer det att via e-post skickas ut

1 Statusförändringar
Du vet när ett jobb är påbörjat eller slutfört.

2 Kommentarer
Du håller dig uppdaterad med det senaste som hänt på arbetsordern

Du får endast e-mail när detta görs av andra användare.

Kontakta oss