Hjälp

Hur importerar jag ett artikelregister?

Du kan importera ett befintligt register via Excel.

Gör så här
1
Gå till Administration och välj Artikelregister

2
Välj Importera från XLS för att få ut mallen som artiklarna ska kopieras in i. Detta för att utgå från en excelfil som har korrekt format vilken sedan kan importeras till Jobbile

3
Skriv eller kopiera in dina artiklar under rätt rubrik i excelmallen.
Det är viktigt att du inte tar bort eller lägger till kolumner utan att formatet är samma som i den exporterade filen.

4
Spara filen och gå tillbaka till Jobbile Webb för att ladda upp filen.

Kontakta oss