Hjälp

Hur planerar jag jobben på rätt medarbetare?

Du kan tilldela arbetsordern en resurs direkt när den skapas eller senare. Det fungerar lika bra i webben som i appen.

Alternativ 1
Du vet vem som ska utföra jobbet i samband med att du skapar jobbet

1
Skapa nytt jobb
2
Lägg rätt medarbetare i fältet Planerad på. Alla som är tillgängliga att planera på dyker upp i rullistan.

Alternativ 2
Du lägger upp jobben först och planerar sedan vem som ska utföra dem

Under fliken Jobb finns alla jobb i listan för valt filter. De jobb som inte är utlagda på någon person är markerade med ett frågetecken.

"Dra och släpp" funktion för att planera jobbet på en användare
1
Peka på frågetecknet och dra jobbet till tänkt användare i listan till höger.
2
Släpp
3
Nu är jobbet planerat för en medarbetare.

Kontakta oss