Hjälp

Kan samma arbetsorder delas ut till flera?

Ja, det går alldeles utmärkt. När du skapat ett jobb väljer du att lägga till flera tidrapportörer.

1
Skapa jobbet. Planera på ansvarig utförare
2
Lägg till tidrapportörer under rubriken Planerat på.
Alla kan tidrapportera och lägga in artiklar. Du styr om användaren ska se mer än sina egna rapporterade uppgifter i appen genom rättigheter.

Kontakta oss