Hjälp

Vilken behörighet ska jag ge till en användare som bara ska rapportera in?

Om användaren endast ska kunna se sina egna jobb, tidrapportera och registrera artiklar väljer du att endast tilldela behörighet för appen

1
Gå till Administration/Användare
2
Öppna aktuell användare
3
Redigera behörigheter och se till att endast behörighet för appen är vald

Nu kan medarbetaren endast se sina egna jobb och rapportera tillbaka.

Kontakta oss