Hjälp

Kan jag fotografera ute på jobbet och få med det på arbetsordern?

Ja, via knappen Kommentera kan du fotografera direkt eller välja bilder från din kamerarulle.

Om du vill att bilden ska sparas i din kamerarulle tar du kortet först via kameran för att sedan ladda upp den i Jobbile app på arbetsordern.

Kontakta oss