Hjälp

Vilka inställningar kan jag göra i appen?

1 Tid som synkas
Du kan ställa in hur långt framåt i tiden du vill se planerade jobb. 1 vecka, 2 veckor eller 3 veckor.
Detta innebär att du kan ladda hem planerade arbetsordrar upp till 21 dagar framåt från dagens datum.
För bästa överblick rekommenderas ett kortare intervall såsom 1 vecka.

2 Minuter vid tidsläggning
Du kan ställa in noggrannheten för tidsrapporteringen från 1 minut till 30 minuter.
1 minut innebär att du kan rapportera tid minut för minut. 30 minuter betyder att minsta tid som registreras är halvtimmar åt gången.

Kontakta oss