Hjälp

Vilka inställningar kan jag göra i appen?

1 Tidsintervall som synkroniseras
Du kan ställa in hur långt framåt i tiden som du vill se kommande arbetsordrar.
Du kan välja 1 vecka, 2 veckor eller 3 veckor. Vilket innebär att appen laddar hem planerade jobb upp till 21 dagar framåt.
För bästa överblick är det bäst med ett kortare tidsintervall såsom 1 vecka. Prova dig fram.

2 Minuter vid tidsläggning
Du kan ställa in noggrannheten för tidsrapporteringen från 1 minut till 30 minuter.
1 minut innebär att du kan rapportera tid minut för minut. 30 minuter betyder att minsta tid som registreras är halvtimmar åt gången.

Kontakta oss