Hjälp

Kan vi ta emot ritningar och annan info kopplad till arbetsordern?

Ja, du kan ta upp och läsa bifogade filer i appen. Filerna nås från det jobb de tillhör.

Kontakta oss