Hjälp

Du vill minimera dubbelarbete och undvika missförstånd

Om du använder Jobbile skrivs uppgifter ned en gång. Nya kunder, nya jobb, arbetade timmar och materielåtgång läggs in i systemet för att sedan användas vidare för fakturering, löner och uppföljning.


I och med att alla har tillgång till rätt information från början minimerar du antalet fel som kan uppstå i arbetsledning och återrapportering.

Kontakta oss