Hjälp

Du vill lägga mindre tid på pappersarbete

Mobil arbetsorder och förändringar tas emot direkt i appen. Timmar och kostnader rapporteras tillbaka och sammanställs i färdiga fakturaunderlag och tidrapporter.

Fakturering och tidrapportering underlättas när inga handskrivna lappar behöver sorteras eller i vissa fall tydas.

Kontakta oss