Hjälp

Vad händer med uppgifterna jag har i appen när jag skapar konto?

Alla timmar, kostnader, jobb och kunder skickas in i Jobbile Webb och sammanställs på ditt konto.

Artikelregistret kommer inte att läsas in men du skapar snabbt ett nytt register via fliken Administration.

Observera om du har använt appen fristående länge (>6mån) och har väldigt mycket data kan vi inte garantera att allt synkas in.
Vi rekommenderar då att du rensar bort jobb som du inte behöver innan du kopplar appen till kontot.

Kontakta oss