Hjälp

Hur når jag mitt artikelregister?

Du har tillgång till hela ditt artikelregister i appen.

I appen finns även möjlighet att spara flera artikelposter på en och samma gång. Detta görs via en snabblista med de 100 vanligaste artiklarna.

Med konto når du ditt artikelregister genom att öppna det aktuella jobbet du arbetar på och välja Kostnad.

1 Öppna Jobbet
2 Gå in på Kostnad
3 Knappen Artikelregister ger dig möjlighet att snabbt nå dina första 100 artiklar. Du kan spara flera artiklar på samma gång
4 Eller tryck på + och sök i hela ditt register

Här kan du även skriva fritext om materielet inte finns med i ditt register.

Artikelregistret lägger du in på ditt konto i Jobbile Webb via fliken Administration.

Kontakta oss