Hjälp

Hur länge syns slutförda jobb i appen?

Slutförda jobb tas bort från listan 7 dagar efter slutfört datum.

Om du använder appen utan konto tas slutförda jobb bort 365 dagar efter slutfört datum.

Kontakta oss