Hjälp

Hur länge ligger slutförda jobb kvar i appen?

Jobb som är slutförda finns kvar i listan 7 dagar efter slutfört datum.

Om du använder appen utan konto tas slutförda jobb bort 365 dagar efter slutfört datum

Kontakta oss