Hjälp

Hur många veckor framåt syns jobben?

Du kan välja att synka dina jobb med servern 1 vecka, 2 veckor eller 3 veckor framåt i tiden.

Gå till Inställningar och valet Tidsintervall som synkroniseras.

Kontakta oss